60.

Otvaram se nebu unutar sebe
kako bi me kišom opralo.
Osjećam svoj sjaj
kako budi se.
Dopuštam si
rast u visine.
Prema svemu onom
što me očekuje.

Menu