22.

Prestankom osude počinje život,
protok vremena u našim životima..
Onaj djelić stvaranja što još na početku
virio je iz nas, spreman da se pokaže.

Osuđujete li se i koliko? Ide li ta osuda iz onog dijela vašeg uma koji misli da je najpametniji pa zna da nije dovoljno dobar? Ili ide iz osjećaja koji vas pritišću iznutra iako ne razumijete zašto?

Otvorite se u tretmanu prema radu na svim vibracijama koje vas sputavaju do dolaska do protočnije energije i oslobađanja unutarnjeg pritiska..