39.

Mislima svojim
navike stvaram.
Ponekad korisne
ponekad zatvarajuće.
Mogu li danas
pogledati u misli
i izabrati samo
najbolje?

Pri tom se ne misli na pozitivne misli koje vas nabrijavaju da ste najbolji i da možete sve što želite. Nego na one koje u vama bude istinske duboke emocije kako bi ste pri tom istinski doživjeli svoju nutrinu, kako bi ste ju izvukli na površinu da bi zatim prepoznali iduće korake.
Osjetite kako sami sebi dajete dozvolu za vlastiti uron, za unutarnju slobodu, za život.

Menu