58.

Želim li udahnuti svijet
Moram pogledati
U onaj dio sebe
Koji želi biti
Istinit

Menu