43.

Lepršam
pa letim
i prevrćem se
po zraku.
Sanjam li
o zvijezdama
ili one
sanjaju mene.

Kada ste zadnji put pomislili nešto iskreno dobro o sebi? U tretmanu se otvorite prema radu na svim vibracijama zbog kojih ne možete osjetiti sebe kao dijete zvijezda 🙂

Menu